Marijke De Boeck

Logopediste

Bekijk
  • Kinderen en adolescenten
  • Diagnostisch onderzoek en individuele begeleiding

 

Marijke studeerde in 2003 af als licentiate in de logopedie en audiologie. Bij Indigo maakt ze deel uit van het multidisciplinair onderzoeksteam. De inhoud van het logopedisch onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de aanmelding. Het kan bestaan uit onderzoek naar de spraak/taalontwikkeling van vooral jonge kinderen, schoolrijpheidstesten in de derde kleuterklas en begin eerste leerjaar, onderzoek naar de schoolse vaardigheden (technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen) bij lagere en middelbare schoolkinderen in functie van een niveaubepaling of bij het opsporen van leerstoornissen, concentratiestoornissen,...of onderzoek naar pragmatiek (taalgebruik), communicatie en sociaal contact. 
Een tweede belangrijk luik binnen haar werk is het geven van logopedische therapie aan kinderen met spraak-, taal- of leerstoornissen. Marijke begeleidt ook studenten die moeite hebben met het verwerken van leerstof of vreemde talen, als gevolg van een leerstoornis of een andere ontwikkelingsstoornis.Gegevens

Adres:

Goswin de Stassartstraat 9
2800 Mechelen

Telefoon: 015 34 27 30
Email: info@indigovzw.be